Green Earth Consortium
Menu

Shri Dev Rameshwar Mandir श्री देव रामेश्वर मंदिर

Rameshwar Girye Vijaydurg रामेश्वर गिर्ये विजयदुर्ग

Shri Dev Rameshwar Jirnodhhar Samiti

Shri Suresh Shivaram Kelkar (Chairman)

Shri Vilas Vishnu Devrukhkar (Vice Chairman)

Shri Sunil Chadrakant Khadape (Secretary)

Shri Pramod Padmakar Lalit (Treasurer)

श्री देव रामेश्वर जीर्णोद्धार समिती

  • श्री विलास विष्णू देवरुखकर (उपाध्यक्ष)

  • श्री प्रमोद पद्माकर लळित (खजिनदार)

Shri Dev Rameshwar Devasthan Vishwasta Mandal

Shri Sachin Balkrishna Khadape (Chairman)

Shri Vasant Tukaram Bandkar (Vice Chairman)

Shri Suresh Sakharam Pujare (Secretary)

Shri Sanjeev Vasudev Welankar (Treasurer)

श्री देव रामेश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळ

  • श्री सचिन बाळकृष्ण खडपे (अध्यक्ष)

  • श्री वसंत तुकाराम बांदकर (उपाध्यक्ष)

  • श्री सुरेश सखाराम पुजारे (सचिव)

  • श्री संजीव वासुदेव वेलणकर (खजिनदार)

Shri Dev Rameshwar Mandir Jirnodhhar Nidhi Sankalan Samaiti, Mumbai

Shri Prakash Dhondu Pujari (Rameshwar)

Shri Sandeep Moreshwar Sarang (Vijaydurg)

Shri Amit Raghunathrao Dhulap (Vijaydurg)

Shri Ramchandra Dattaram Sarang (Vijaydurg)

श्री देव रामेश्वर जीर्णोद्धार निधी संकलन समिती

  • श्री प्रकाश धोंडू पुजारी (रामेश्वर)

  • श्री संदीप मोरेश्वर सारंग (विजयदुर्ग)

  • श्री अमित रघुनाथराव धुळप (विजयदुर्ग)

  • श्री रामचंद्र दत्ताराम सारंग (विजयदुर्ग)